Seminarium om kraftvärmens villkor 8 maj

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Save the date! Energiföretagen Sverige bjuder in till seminarium om kraftvärmens villkor i Stockholm den 8 maj i samverkan med Svebio.

Kraftvärme och fjärrvärme är i det närmaste osynliga i den politiska debatten och det är dags att ta krafttag i denna fråga. Därför organiserar Svebio och Energiföretagen i samverkan med kraftvärmeföretag ett upprop med anledning av Energiöverenskommelsen. Där nämns fjärrvärme som en förutsättning för att klara kalla vinterdagar, men inga konkreta åtgärder har vidtagits för att säkerställa detta. Många initiativ som nu pågår försämrar istället förutsättningarna för konkurrenskraftig fjärrvärme och kraftvärme.

Den 8 maj med start vid lunch anordnar vi därför ett seminarium om hur kraftvärmen och fjärrvärmen kan stärkas. Där vill vi nå och koppla samman beslutsfattare och bransch. På seminariet presenteras bland annat resultatet av en enkät som skickats ut av Svebio angående energiföretagens utmaningar samt status och planer vad gäller kraftvärmen nu och framåt. Underlaget ska  visa hur politiken har påverkat kraftvärmeföretagen, men också ge förslag på hur politiken kan bli bättre på att ta vara på fjärrvärmens och kraftvärmens många fördelar.

Arbete med program pågår, så mer information kommer. Men boka redan nu in eftermiddagen - den 8 maj, alltså!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se