Seminarium om kraftvärmens villkor den 8 maj

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Nu börjar programmet ta form för det seminarium om kraftvärmens villkor som Energiföretagen Sverige arrangerar tillsammans med Svebio. Seminariet lyfter kraftvärmens roll, kopplad till Energiöverenskommelsen, och hålls i Stockholm på eftermiddagen den 8 maj.

Kraftvärmen verkar ha glömts i den politiska debatten och allt fler röster höjs nu om att det är dags att ändra på det. Kraftvärmens väderoberoende bidrag av effekt anses på många håll öka i betydelse, i takt med att elsystemet i Sverige blir alltmer baserat på sol och vind samtidigt som el från kärnkraften minskar.

Samtidigt blir investeringar i kraftvärme allt svårare att räkna hem på grund av rådande förutsättningar och det finns därför planer på att inte ersätta befintlig produktion runt om i landet. Vad får detta för konsekvenser i förlängningen?

Fjärrvärmen i stort nämns också som en förutsättning för att klara kalla vinterdagar, men inga konkreta åtgärder har vidtagits för att säkerställa detta, istället pågår initiativ som ytterligare försämrar förutsättningar och konkurrenskraft.

Den 8 maj, med start vid lunch, bjuder Energiföretagen och Svebio därför in till ett seminarium i denna fråga. Där vi vill nå och koppla samman beslutsfattare och bransch för att ta diskussionen om kraftvärmens roll i energisystemet vidare.

Under seminariet presenteras enkätresultat från Kraftvärmeuppropet. Deltagarna bjuds också på föredrag om hur politiken har påverkat fjärrvärmeföretagens förutsättningar. Arrangörerna ger också förslag på hur politiken kan bli bättre på att ta vara på kraftvärmens många fördelar.

Program

12.00 – 13.00 Lunch, Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm

13.00 – 14.30 Session 1 

 • Inledning Kraftvärmeuppropet, Lina Enskog Broman, Energiföretagen, Karin Medin, Söderenergi och Karolina Norbeck, Svebio)
 • Hotbilden mot kraftvärmen, Erik Thornström, Energiföretagen
 • Effektbalansen i Sverige, Erik Hellström, Svenska kraftnät
 • Kraftvärmens roll i energisystemet, Håkan Sköldberg, Profu
 • Paneldebatt med politiker:
  Moderator: Karin Medin, vd Söderenergi
  Gunnar Caperius, Centerpartiet
  Lars Hjälmered, Moderaterna 
  Penilla Gunther, Kristdemokraterna
  Claes Thunbladh, Socialdemokraterna

14.30 – 15.00 Fika 

15.00 – 16.30 Session 2 

 • Vattenfall väljer bort turbin i Uppsala 
  Adrian Berg von Linde, Vattenfall
 • Funderingar inför investeringsbeslut
  Lars Holmquist, Göteborg Energi
 • Kraftvärme ur ett beredskapsperspektiv
  Daniel Lundqvist, Energimyndigheten
 • Utmaningar för ett mindre fjärrvärmebolag, Anders Sivers, Falbygdens Energi
 • Paneldiskussion med kommunpolitiker med flera
  Moderator: Adam Lindroth, Stockholm Exergi
  Örjan Lönngren, Stockholm stad
  David Josefsson (M), Göteborgs stad
  Staffan Jansson (S), kommunalråd Västerås stad
  Maria Gardfjell (MP), kommunalråd Uppsala stad

Seminariet är öppet för både medlemmar och andra intresserade. För dig som är medlem i Energiföretagen eller Svebio ingår seminariet i medlemskapet (kostnadsfritt), för övriga är priset 700 kr inkl. lunch*. Anmälan krävs. Begränsat antal platser, först till kvar!

Anmäl dig här.

*Du som är anmäld men inte dyker upp får betala 500 kr i en så kallad ”no show-avgift”. Gäller både medlemmar och övriga. Avbokning sker genom att kontakta Svebio, post@svebio.se eller 08-441 70 80, före den 2 maj.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se