Vad händer kring elnätsregleringen?

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen informerar kort om status i frågan om elnätsregleringen. Efter regeringens lagrådsremiss den 8 mars kom Lagrådets yttrande den 28 mars. Nu väntar vi på en proposition som bör komma nästa vecka.