Vattenkraftens miljöfond är igång

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Åtta vattenkraftsföretag har skrivit under ett aktieägaravtal för Vattenkraftens Miljöfond AB. Företagen står tillsammans för 95 procent av Sveriges vattenkraftproduktion och de satsar nu 10 miljarder kronor under tjugo år för att förbättra vattenmiljön i de svenska vattenkraftverken.

Utgångspunkten för bildandet av Vattenkraftens Miljöfond  har varit Energiöverenskommelsen som slöts sommaren 2016 mellan fem riksdagspartier och där det beslutades att vattenkraftsbranschen fullt ut ska finansiera kostnaderna för arbetet med att uppnå moderna miljövillkor. De företag som kommer att finansiera Vattenkraftens Miljöfond AB är Fortum, Jämtkraft, Mälarenergi, Skellefteå Kraft, Statkraft, Tekniska verken i Linköping, Uniper och Vattenfall.

Läs mer på fondens hemsida.