Elsäkerhetsverket firar 25 år

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Statens elektriska inspektion som senare blev Elsäkerhetsverket bildades 1993, året efter ellagens ikraftträdande. I år fyller myndigheten 25 år och det firade man genom ett jubileumsseminarium. Energiföretagen Sveriges Johanna Rosenlind, sakkunnig EBR, var på plats och rapporterar från seminariet.

Jubileumsseminariet, som hölls hos IVA den28 augusti, inleddes med en historisk exposé över bakgrunden till Elsäkerhetsverkets arbete. Det tidiga elsäkerhetsarbetet bestod av fyra inspektörer som täckte in hela Sveriges inspektion av elektriska anläggningar under början av 1900-talet. Det var under det svenska elnätets uppbyggnad, och dessa herrar hade minst sagt kalendern full.

I programmet fanns även en punkt om elsäkerhetsreformen, som resulterade i en ny elsäkerhetslag från 1 juli 2016. Lagen var resultatet av en utredning som genomfördes av Bo Diczfalusy, som humoristiskt delade med sig av anekdoter från arbetet. Uppdraget var att utgå från det som fungerade, för att sedan komplettera med delar som kunde lösa de problem som fanns.

Jonas Wallin från Elektrikerna, Ola Månsson från Installatörsföretagen och Elisabet Falemo generaldirektör på Elsäkerhetsverket, berättade om sitt samarbete Upplyst. Det är en satsning på dialog, utbildning och ökad kunskap kring jämställdhetsfrågor för att skapa bättre balans i elteknikbranschen. Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen går för första gången går samman i en gemensam satsning riktad till skolor och arbetsplatser för att arbeta för en jämställd värdegrund.
Läs mer om initiativet Upplyst.

Stina Wallström från Elsäkerhetsrådet gav en inspirerande framtidsspaning som inleddes med ”Framtiden är svår att förutspå, siar man fel kan man bli dömd i århundraden.” Hon berättade att tidningen Vogue redan 1930 förutspådde framtidens hipsterskägg. Men i samma framtidsspaning ingick att alla skulle bära engångsstrumpor, något som den moderna mannen kanske inte känner till. Hon presenterade även förkortningen G-U-D som står för globalisering, urbanisering och digitalisering och som kommer att vara en viktig del av vår framtid.

Energiföretagen Sverige har ett långt och gott samarbete med Elsäkerhetsverket, inte minst inom utvecklingen av Elnätsbranschens riktlinjer, EBR. EBR-arbetet bedrivs inom tre huvudområden som även involverar medlemsföretagen: Hälsa, miljö & säkerhet, Teknik och Ekonomi. Utvecklingsarbetet sker i olika arbetsgrupper med branschens bästa experter och sakkunniga. Inom ramen för EBR ägs och utvecklas även de registrerade varumärkena ESA och ESA Q av Energiföretagen Sverige.
Läs mer om EBR, ESA och alla deras möjligheter till utbildning och kompetensutveckling.