Följ framtida fjärrvärmeforskning

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Under hösten startar Energiforsks fjärrvärmeforskningsprogram, Futureheat, på allvar. Efter en första etapp detta år går nu programmet vidare med etapp 2. Programmet ska pågå mellan 2019 och 2021. För att vara med i programmet måste du anmäla intresse senast på fredag, den 24 augusti.

Efter att det tidigare forskningsprogrammet Fjärrsyn avslutades 2016, startade Energiforsk programmet Futureheat. Det långsiktiga målet med programmet är att bidra till ett hållbart uppvärmningssystem, med framgångsrika företag som utnyttjar nya tekniska möjligheter och där de samhällsinvesteringar som gjorts i fjärrvärme och fjärrkyla tas tillvara på bästa sätt.

Den första etappen av FutureHeat sträcker sig till januari 2019. Tio projekt är igång, inom tre fokusområden; Nätet som strategisk resurs, Byggnader som reglerresurs samt Fjärrvärmens och fjärrkylans roll. Projekten börjar redan leverera resultat, och fler intressanta resultat är att vänta under hösten.

Den 21 november håller Energiforsk programmets första resultatseminarium.

Nu är det alltså dags för uppstart av den andra etappen. Anmäl ditt intresse senast den 24 augusti. När du gör företagets intresseanmälan kan du också göra ett medskick om de viktigaste utvecklingsfrågorna för ditt företag. Energiforsk skickar ett erbjudande om att delta i oktober till dem som anmält intresse med en mer detaljerad beskrivning av innehåll och forskningsinriktning.

Fem goda skäl att delta

  1. Möjlighet att påverka inriktningen på fjärrvärmeforskningen så att den är relevant, i framkant och svarar på de kunskapsbehov som finns.
  2. Rätt prioritering av forskningsfrågor tack vare en omfattande omvärldsbevakning och en pågående dialog mellan företag, myndigheter och forskare.
  3. Tillgång till ett strukturerat nätverk av (o)likasinnade personer att utbyta idéer och erfarenheter med.
  4. Säkerställa kompetensuppbyggnaden hos så väl akademi, konsulter som energiföretag
  5. Få direkt tillgång till forskningsresultat och lösningar i forskningsfronten.

Här kan du läsa mer och anmäla ditt intresse för att delta i Futureheat 2.

På temat fjärrvärme arrangerar Energiforsk även en konferens om ”borrhålslager i morgondagens fjärrvärmesystem”. Det är programmet Termiska Energilager som är värd. Läs mer här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se