Konsultation om EU:s framtida klimat- och energipolitik

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

EU ska ta fram en långsiktig strategi för minskade växthusgasutsläpp. Utsläppen ska till 2050 minska med 80-95 procent jämfört med 1990 års nivåer. Fram till den 9 oktober finns möjlighet för intressenter att lämna synpunkter på hur strategin bör utformas och vad den bör innehålla. Medlemsföretag som vill bidra till Energiföretagens svar kan göra det senast 18 september.

EU har satt upp ett mål att minska utsläppen med 80-95 procent till 2050 jämfört med 1990 års nivåer. För att uppnå detta mål kommer EU att ta fram en långsiktig strategi som ska innehålla en vision för 2050 och hur EU kan bidra till att skydda vår planet, försvara befolkningen och stärka ekonomin. EU:s nya långsiktiga strategi bör beskriva riktningar för hela ekonomin med olika alternativ för minskade koldioxidutsläpp och deras konsekvenser för teknikval och socioekonomiska aspekter.

Strategin ska innehålla en diskussion om de viktigaste möjligheterna och utmaningarna som är förknippade med en långsiktig utfasning av fossila bränslen och övergång till ren energi i EU. Studier och bidrag från berörda aktörer kommer att vara underlag för att utforma strategin.

Alla medlemsföretag kan svara på konsultationen, som har sista svarsdag 9 oktober 2018. Energiföretagen kommer att svara på konsultationen, så ni kan också bidra till branschorganisationens svar. Hör i så fall av dig till Per Holm senast den 18 september.

Konsultationen finns här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Senior Adviser Climate Policy
Enhet: Politics and Communications
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se