Tyck till om incitament i nya elnätsregleringen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

I höst kommer Energimarknadsinspektionen (Ei) att uppdatera och ta fram nya föreskrifter inom området elnätsreglering. Som ett led i detta har Ei tagit fram ett förslag på uppdaterade incitament i elnätsregleringen. Fram till den 1 september finns möjlighet för intressenter att lämna synpunkter på förslaget.

Tidigare i sommar (20 juni) informerade Energimarknadsinspektionen om promemorian "Uppdaterade incitament i regleringen av elnätsföretagens intäktsramar". Ei påminner nu om att det fortfarande finns chans för berörda företag att tycka till och att Ei önskar inspel senast 1 september 2018.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se