Ansök till EBR projektprogram

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Under 2019 testar EBR ett upplägg för ett projektprogram för att genomföra ett antal mindre, bråda studier/analyser/projekt. Syftet är att skapa möjlighet för genomförandet av ett antal mindre projekt (analyser, utredningar, sammanställningar, etc.) som löser Energiföretagen Sveriges medlemmars behov.

Under 2019 kommer EBR att testa ett upplägg för ett projektprogram som inbegriper genomförandet av ett antal mindre, bråda studier/analyser/projekt som löser problematik kopplat till elnätsföretagens verksamhet.

Mer information om formerna för projektprogrammet finns i bilagd fil.

Vem kan ansöka?

Alla personer som ansvarar för ett elnätsrelaterat projekt har en möjlighet till att ansöka. Vi ser det som en fördel att det finns ett värdföretag bakom. 

När kan man ansöka?

Programmet kommer att genomföras i följande tre faser under året:

  • 15 jan-15 april
  • 16 april-15 augusti
  • 16 augusti- 31 december

Beslut om godkänt projekt meddelas senast två veckor efter startdatum för aktuell period.

Hur mycket kan man ansöka om per projekt?

Rekommenderat ansökningsbelopp: 50 000 SEK.

För mer information kontakta Johanna Rosenlind, se nedan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se