IEA-DHC utlyser medel till forskning inom fjärrkyla

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Nu finns möjlighet att söka medel från det internationella forskningsprogrammet IEA-DHC inom området fjärrkyla för att ta fram ”Sustainable Disitrict Cooling Guidelines”. Forskningsprojekten ska löpa under mellan 1 februari och sista maj nästa år.

Syftet med forskningen är att tillhandahålla en överblick av olika delar av fjärrkylan: tekniker och driftsrelaterade frågor etcetera för att vägleda till hållbara framtida lösningar i en övergång från individuella till centraliserade kyllösningar. Projektförslagen ska också visa hur fjärrkylan kan bidra till mindre primärenergianvändning och minskade klimatutsläpp.

Senast den 18 januari kl 18:00 ska projektförslagen vara inlämnade. Projekten ska sedan pågå mellan 1 februari och 31 maj. En ”draft final version” av “Sustainable District Cooling Guidelines” ska vara klar den 3 maj.

Läs mer om anmälan och forskningen

Utlysningen finns här
Mer information om IEA-DHC kan du hitta här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se