M:s och KD:s budgetreservation för 2019 antogs i riksdagen

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Riksdagen beslutade onsdagen den 12 december att godkänna moderaternas och kristdemokraternas budgetreservation i rambeslutet om statens budget för 2019. Budgetbehandlingen av anslagen inom respektive utgiftsområde fortsätter i riksdagen under kommande vecka.

Riksdagsbeslutet innebär att regeringens budgetförslag föll i omröstningen och flera skatteförändringar genomförs. Bland annat beslutades om tillkännagivanden om att flygskatten och överindexeringen av drivmedelsskatter på 2 procentenheter utöver KPI ska slopas från den 1 juli 2019. Regeringen uppdras också att återkomma med förslag om att befrielsen från koldioxidskatt för dieselbränsle i arbetsmaskiner i jordbruks-, skogsbruks-, och vattenbruksverksamheterna utökas från 143 öre per liter till 193 öre per liter från och med den 1 juli 2019, samt med ytterligare befrielse från koldioxid- och energiskatt med 50 öre på dieselbränsle 5.

Förslag inom energiområdet

Moderaterna föreslår i sin motion om utgiftsområde 21 Energi minskade anslag för klimat- och energirådgivning med 41 miljoner kronor, ökat energiforskningsanslag med 70 miljoner kronor och att investeringsstödet för solceller minskas med 440 miljoner kronor.

Kristdemokraterna föreslår i sin motion om utgiftsområde 21 Energi ett minskat förvaltningsanslag för Energimyndigheten med 20 miljoner kronor, minskat anslag för kommunal energi- och klimatrådgivning med 110 miljoner kronor och ett slopat planeringsstöd för vindkraft på 50 miljoner kronor.

Ett slutligt budgetförslag kommer att framgå i utskottsbetänkandet för utgiftsområde 21 Energi som planeras att presenteras den 14 december. Omröstning ska ske i riksdagen den 18 december.

Även för övriga utgiftsområden föreslår moderaterna och kristdemokraterna betydande förändringar av anslagen med bland annat minskade satsningar på Klimatklivet, riktat stöd för laddinfrastruktur och slopade byggsubventioner.

Energiföretagen fortsätter att bevaka det slutliga utfallet i riksdagsbesluten om nästa års anslag i statsbudgeten som berör energiområdet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se