Nordiska tillsynsmyndigheter eniga om tidplan för 15 minuters avräkningstid

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

De nordiska tillsynsmyndigheterna menar att 15 minuters avräkningsperiod ska införas senast den 18 december år 2020. De ser idag inte några skäl att förskjuta införandet i enlighet med den så kallade Balanskoden (EU 2017/2195).

Förändringen från timme till kvart är den största reformen på den svenska elmarknaden sedan införandet av elområden som kräver anpassningar för alla aktörer på marknaden och för elnätsföretagen.

Stöds av Energiföretagen

Energiföretagen Sverige är positiva till en kortare avräkningsperiod. Det är en nödvändig förutsättning för att hantera en större andel icke-planerbar kraftproduktion. Det innebär dessutom ytterligare steg i den europeiska harmoniseringen av elmarknaderna.

Vilka krav som ställs på de olika aktörerna är ännu inte specificerade, men det är klart att det krävs förändringar i såväl mätförordningen (1999:716) som mätföreskrifterna (EIFS 2016:2). Medan Regeringen ansvarar för ändringarna i mätförordningen så kommer Energimarknadsinspektionen, Ei, under våren 2019 att påbörja arbetet med de förändringar som krävs i mätföreskrifterna.

Borde samordnas med hubben

Energiföretagen Sverige finner det olyckligt att kvartsavräkning inte samordnas med införandet av elmarknadshubben, som planeras till halvårsskiftet år 2021. Föreningen har också uttryckt detta i ett brev till Ei. Energiföretagen menar att det finns risk för förseningar i tidplanerna, och för omotiverade kostnader vilket drabbar elkunderna och det övriga samhället.

Svenska kraftnät ska ta fram förslag på hur den kortare avräkningsperioden ska genomföras i praktiken, inklusive vilka förändringar som krävs i mätförordningen. En rapport till Miljö- och energidepartementet förväntas senast i maj där det bör framgå vilka alternativa lösningar som finns.

Läs mer på Energimarknadsinspektionens hemsida

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se