Resultatet av 2018 års stickprov klart

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

2018-års stickprov av hushållsmätare för el var omfattande och totalt har 1,4 miljoner elmätare kvalitetssäkrats genom årets stickprov. Nu finns resultatet att läsa på Energiföretagen Sveriges hemsida.

I år har 47 provgrupper genomförts och av dessa är det endast en provgrupp som blev underkänd. Denna underkända provgrupp omfattade cirka 600 elmätare som finns hos tre elnätsföretag.

En video där Energiföretagen Sverige redogör för resultatet av årets stickprov finns också på Energiföretagen Sveriges hemsida (kräver inloggning). I videon finns även information från myndigheten Swedac och lite råd från Energiföretagen Sverige inför kommande stickprov.

Snart är det dags att förbereda sig för nästa års stickprov! Under januari månad måste alla som vill delta i 2019 års stickprov ladda upp sina mätarstockfiler till databasen ELSA. Energiföretagen Sverige återkommer efter jul med närmare instruktioner till berörda.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se