Boverket remitterar förslag om primärenergifaktorer och energideklarationer för byggnader

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Boverket har aviserat att myndigheten planerar att skicka ut en remiss i slutet av februari, om primärenergifaktorer i byggreglerna och om skärpta energikrav i Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning. Detta är det andra steget i införandet av krav för nära-nollenergibyggnader i de svenska byggreglerna till 2021.

I samband med remissen bjuder Boverket in till ett seminarium den 8 mars. Syftet med seminariet är att underlätta för remissinstanserna att lägga sina remissvar. Boverket kommer att presentera innehållet i remissen och det kommer att ges tillfälle att ställa frågor. Seminariet hålls i centrala Stockholm och antalet platser är begränsade. Anmälan sker hos Boverket. (sista anmälningsdag är den 1 mars).

Boverket håller parallellt på att uppdatera föreskrifterna för energideklarationerna (BED) och kommer därför i samband med det att gå ut med en remiss på de nya föreskrifterna i slutet av februari. Den 9 mars håller Boverket ett seminarium i centrala Stockholm där de bland annat går igenom remissen och svarar på frågor. Under seminariet planeras även en workshop för att få in förslag på hur informationen i energideklarationen kan presenteras på ett mer konsumentvänligt och inspirerande sätt. Anmälan sker hos Boverket (sista anmälningsdag är den 1 mars).

Energiföretagen Sverige återkommer med information om remissens närmare innehåll när den blir tillgänglig hos Boverket.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se