Dags att mäta branschens hållbarhet och attraktivitet

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Ta del av vårt medlemserbjudande om att tillsammans med Nyckeltalsinstitutet mäta nyckeltal för attraktiv och hållbar bransch att arbeta i.

I konkurrensen om att attrahera, rekrytera, utveckla samt behålla rätt kompetens, är det nödvändigt att veta var på kartan vi befinner oss, som arbetsgivare och som bransch. Det ger ett beslutsunderlag för åtgärder som ytterligare förbättrar oss så att vi når våra övergripande mål. Och kopplar ihop HR-frågorna med verksamhetens resultat.

Energiföretagen Sveriges Råd för kompetensförsörjning och kompetensutveckling, har undersökt proaktiva, mätbara och jämförbara index, till stöd för övergripande mål om attraktiv bransch. Arbetet har utmynnat i ett nyckeltal för attraktiv och hållbar bransch att arbeta i. Energiföretagen Sverige erbjuder nu, genom ramavtal med Nyckeltalsinstitutet, medlemsföretag kartläggning på företags- och branschnivå.

Nyckeltalsinstitutet kartlägger energiföretag med hjälp av Attraktiv Arbetsgivarindex AVI®. Dessutom ingår en HR hållbarhetsrapport med de nyckeltal inom personal som enligt SFS 2016:947 ska ingå. Energiföretagen Sveriges samtliga medlemsföretag får genom KPI-arbetet, ta del av beslutsunderlag och förbättringsåtgärder för energibranschen som helhet.

Läs mer om medlemserbjudandet – och anmäl intresse här!