Dags för Klimatdialogen – en utveckling av Prisdialogen

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Klimatdialogen är ett initiativ som vuxit fram i samarbetet mellan parterna bakom Prisdialogen; Energiföretagen Sverige, SABO och Riksbyggen. Syftet med Klimatdialogen är att gemensamt uppnå en minskad klimat- och miljöpåverkan. Nu startar ett pilot-år för att utveckla modellen för lokala klimatdialoger.

Klimatdialogen ska ta avstamp i Prisdialogen och skapa ett ramverk för lokal dialog mellan fjärrvärmeleverantörer och deras kunder om klimat- och miljöfrågor.

- Enligt utvärderingarna har Prisdialogen lett till ökat kundförtroende och initiativet har även landat väl hos beslutsfattarna. Vi kan vara stolta över vad vi åstadkommit hittills men det är också viktigt att Prisdialogen fortsätter att utvecklas. Klimatdialogen är just en sådan utveckling av Prisdialogen, konstaterar Thomas Forsberg, ansvarig för marknad fjärrvärme och kyla, på Energiföretagen.

Flera lokala klimatsamarbeten har fallit väl ut, ofta tack vare dialog och samverkan mellan fjärrvärmeföretag och kunder. Idén bakom Klimatdialogen är att dra lärdom av dessa goda exempel, samt det ramverk som finns för dialog och samverkan inom Prisdialogen, för att gemensamt uppnå en minskad klimat- och miljöpåverkan.

Under 2018 genomförs en pilot där sju fjärrvärmeleverantörer deltar. Resultaten av dessa första Klimatdialoger kommer sedan att utvärderas under 2018, med målsättningen att kunna erbjuda alla Prisdialogens medlemmar att genomföra lokala klimatdialoger under 2019.

Som grund för Klimatdialogens pilot-år har parterna bakom Prisdialogen -  SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige - tagit fram ett underlag som beskriver processen/modellen för en klimatdialog. Beskrivningen är framtagen med hjälp av en referensgrupp med både fjärrvärmeföretag och kunder representerade.

Följande medlemmar i Prisdialogen har anmält att de under 2018 vill vara pilotföretag som ska genomföra en lokal Klimatdialog.

  • Borlänge Energi
  • E.ON i Norrköping
  • Göteborg Energi
  • Sundsvall Energi
  • Södertörns Fjärrvärme
  • Tekniska verken i Linköping
  • Öresundskraft

Läs mer om Klimatdialogen på Prisdialogens webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se