Ny budskapsplattform för att få fler unga att välja energibranschen

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Energiföretagen Sverige arbetar aktivt med att stötta medlemmarna i arbetet med att förbättra sitt arbete med kompetensförsörjning. När Rådet för kompetensförsörjning och kompetensutveckling definierade att branschen behöver gemensamma budskap om oss som arbetsgivare, startade arbetet med en budskapsplattform.

Nu lanserar Energiföretagen Sverige en budskapsplattform som kan användas som ett stöd för alla medlemsföretag i deras respektive arbete med arbetsgivarprofilering och för att öka intresset för energiutbildningar och yrken i branschen.
 
- Vi vet att branschen har en utmaning i just attraktionsfrågor. Det ser vi bland annat när vi kartlagt antalet utbildningsplatser och sätter det i förhållande till hur många som sedan söker jobb hos våra medlemsföretag, säger Anna Wärmé, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor.  
 
När det nya Rådet för kompetensförsörjning och kompetensutveckling för snart ett år sedan startade sitt arbete med att omsätta Energiföretagen Sveriges vision till praktiska aktiviteter inom kompetensförsörjningsområdet, kom ”utmanande och vass kommunikation” upp som ett av de viktigaste områdena att jobba med.   
 
- Det behövs tydligare kommunikation kring energibranschen, vår funktion i samhället och de mängder av spännande uppdrag och utvecklande yrken den erbjuder. Vi behöver gemensamma budskap som väcker intresse, och får unga att påbörja resan mot ett arbetsliv i denna framtidsbransch.
 
Budskapsplattformen utgörs av ett ”budskapshus” som vilar på hållbarhet utifrån aspekterna miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Budskapen matchar energibranschens position, mot ungas intressen – och på vilka områden branschen och dess företag kan göra sig mer attraktiva och förflytta perceptionen. I budskapsplattformen finns, redan nu, tre företagsexempel från medlemsföretag, som visar hur man kan använda delbudskapen som kommunikation för kompetensförsörjning.
 
- Det är viktigt att poängtera att underlaget är en brief snarare än en instruktionsmanual. Den ska inspirera till både små och stora aktiviteter och skapa utrymme att arbeta med den på olika sätt. Vi vet att många av våra medlemsföretag redan nu arbetar med de budskap som finns i det gemensamma materialet och därför har vi valt att lägga in tre exempel, för att förtydliga hur materialet kan användas.  
 
Budskapsplattformen har tagits fram med hjälp av underlag och studier utförda av Ungdomsbarometern. Olika studier har genomförts för att kunna kartlägga behovet om kompetensförsörjning från flera perspektiv. Dessa har analyserats och lett till strategiska vägval som lagt grunden för den här budskapsplattformen och varit vägledande i formuleringen av budskapen. Den kommer att presenteras vid flera olika konferenser och medlemsmöten under våren 2018 för att säkerställa god spridning, så att den kommer alla till gagn.

Här hittar du som är medlem budskapsplattformen.