Nya funktionskrav på elmätare underlättar för framtidens elmarknad

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionens (Ei) förslag till funktionskrav för elmätare mottas positivt av Energiföretagen Sverige. De banar väg för en utvecklad elmarknad som kan möta framtidens miljömål. Det är bra för kunder, elnätsföretag och ur ett samhällsperspektiv.

I sitt remissvar till Ei:s rapport Ei R2017:08 konstaterar Energiföretagen Sverige att förslagen till nya funktionskrav för elmätare ligger i linje med utvecklingen av marknaden för energitjänster. Det medför:

  • bättre information till kunder och aktörerna på elmarknaden.
  • utökade möjligheter till förbrukningsflexibilitet och nya tariffutformningar.
  • även en mer optimal nätdrift för elnätsföretagen.

Energiföretagen anser att det är viktigt att alla rekommendationer och slutsatser som görs har sin utgångspunkt i vad som skapar nytta för kunderna och vad som är lämpligast ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Påverkar intäktsramarna

Här finns en koppling till utformningen av en ny reglering av elnätsföretagens intäkter. En översyn av normprislistan för intäktsregleringen måste göras när nya funktionskrav fastställs och inför kommande reglerperioden 2020–2023. Normkoderna i intäktsregleringen måste återspegla de tillkommande investeringsutgifterna för elmätare, kommunikationsutrustning och övriga system.

En annan kommentar gäller tidpunkten för när kraven ska börja gälla. Den bör skjutas i tid eftersom hela arbetet med att fastställa funktionskraven har försenats. Det är också viktigt att gränssnittet mot kunden är helt öppet i normalläget. Informationen i kundgränssnittet ska jämföras med den på elmätarens display.

Beröm åt samarbetet

Energiföretagen framför slutligen att rapporten är mycket väl genomarbetad och är därmed ett bra beslutsunderlag. Matz Tapper, ansvarig för elnätsteknik hos Energiföretagen, som deltagit i referensgruppen kommenterar:

– Arbetet har bedrivits på ett mycket bra sätt där god tid togs för diskussioner och hantering av de frågor som kommit upp från de olika intressenter som deltagit i referensgruppen.

Läs Energiföretagens remissvar här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se