Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2017:08, Funktionskrav på elmätare