Särskild utredare ska se över regelverket om nätkoncessioner

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

För att nå energiöverenskommelsens mål om 100 procent förnybar elproduktion och för att säkerställa att elnätet på ett effektivt sätt möjliggör en hållbar samhällsutveckling behöver ett helhetsgrepp tas kring lagstiftningen om nätkoncessioner. En särskild utredare ska därför se över regelverket i syfte att säkerställa att det är modernt och väl anpassat till samhällets och marknadens behov, samtidigt som skyddet för miljö och enskildas rätt är starkt.

En särskild utredare ska se över regelverket om nätkoncessioner. Regelverket är ålderdomligt och riskerar att sätta upp hinder och skapa osäkerhet för energiaktörer, samtidigt som det inte nödvändigtvis säkerställer rätt skydd för samhälleliga intressen. Utredaren ska lämna förslag på författningsändringar som moderniserar, förenklar och förbättrar elnätsregelverket utan att resurseffektivitet, nätstabilitet eller miljöskydd påverkas negativt. Elnätets betydelse som grundläggande infrastruktur ska beaktas.

Utredaren ska:

  • bedöma behovet av att reglerna om koncessionsplikt för starkströmsledningar ändras,
  • bedöma vilken rättslig status en nätkoncession ska ha,
  • se över den nuvarande prövningsordningen för nät-koncession när det gäller både prövande myndighet och prövningens omfattning,
  • överväga om möjligheten till samredovisning av elnät bör ändras, och
  • vid behov lämna nödvändiga författningsförslag, samt
  • göra en första analys av nätnivåerna.

 Uppdraget ska redovisas senast den 10 juni 2019.

 Parallellt med att utredningen pågår planeras ändringar eller utredningar om ändringar i ellagstiftningen. Utredaren ska se till att förslagen samverkar med de andra förslag som lagts eller läggs gällande ändringar av förutsättningarna för energiaktörer.

Läs hela direktivet (länk pdf).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se