Värmemarknadskommittén - samverkan mellan parterna

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Sedan 1950-talet har Värmemarknadskommittén, VMK, och dess föregångare varit en gemensam mötesplats för branchorganisationen och fjärrvärmekundernas motsvarigheter. Här har parterna diskuterat och kommit överens om vilka villkor som ska tillämpas i avtal mellan fjärrvärmeleverantörer och fjärrvärmekunderna på näringssidan.

Under senaste halvåret har VMK haft tre möten. Det som har varit i extra fokus är revideringen av de allmänna avtalsvillkoren och att anpassa dem efter de allmänna villkorens klausul för behandling av personuppgifter till EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Fjärrvärmens miljövärden är också ett arbete som görs tillsammans med kundorganisationerna. Under hösten har VMK diskuterat och godkänt förslaget på emissionsfaktorer som Energiföretagen Sverige lagt fram.

- Vi har ett öppet och bra diskussionsklimat i VMK vilket gör att diskussioner och överenskommelser blir vettiga för båda parter. Vi träffas 5-6 gånger per år via uppkoppling eller fysiskt. Under mötet i februari i år valdes Adam Lindroth från Stockholm Exergi till ordförande och Mari-Louise Persson från Riksbyggen till vice ordförande för verksamhetsåret 2018, berättar Thomas Forsberg.

- Tidigare ordförande Ingemar Samuelsson var tvungen att lämna sin post för andra åtaganden. Det gör att vi behöver en ny ledamot från energibranschen. Helst önskar vi en inom området kunnig, från ett medelstort energiföretag någonstans i Sverige. Känner du att du kan vara den rätta eller känner någon som motsvarar beskrivningen, så kontakta mig, säger Thomas Forsberg.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se