Lämna synpunkter på Energimyndighetens arbete med kontrollstation 2019

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen gav i december Energimyndigheten i uppdrag att förbereda kontrollstation 2019 i elcertifikatssystemet. Energimyndigheten efterfrågar nu synpunkter till utredningsarbetet senast den 1 mars och Energiföretagen Sverige samlar in synpunkter från medlemsföretagen.

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utreda tre delfrågor:

  • Stoppmekanism kopplad till det nya målet 2030.
  • Regelverket för ny tilldelningsperiod av elcertifikat.
  • Tilldelning av elcertifikat om det rörliga elpriset (spotpriset) är på noll eller lägre.

Energimyndigheten ska redovisa uppdraget till Miljö- och energidepartementet senast den 20 december 2018. Läs mer om uppdraget i denna nyhet och på Energimyndighetens hemsida. Sedan tidigare har Energimyndigheten även i uppdrag att utreda möjligheter att öka transparensen i elcertifikatsystemet. Detta deluppdrag ska redovisas senast den 15 juni 2018.

Energiföretagen Sverige tar gärna emot synpunkter från medlemsföretagen som vi kan förmedla till Energimyndigheten. Lämna era synpunkter till Erik Thornström, från den 1 februari kan även Per Holm kontaktas, som då börjar hos Energiföretagen. Vi önskar era synpunkter senast den 22 februari.