Digitaliseringen öppnar möjligheter för kärnkraften

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiforsks årliga kärnkraftsseminarium den 23 januari lockade frontpersoner inom kärnkraftsdigitalisering. Erfarenheter från USA, Storbritannien, Frankrike och Norden utbyttes. Digitaliseringen har stor potential att öka effektiviteten i driften, bevara kritisk expertkunskap inom organisationen och attrahera unga talanger till branschen.

Energiforsks årliga kärnkraftsseminarium samlade hundra deltagare från sju länder i Vattenfalls huvudkontor i Solna. Professor Stephen McArthur från University of Strathclyde i Glasgow inledningstalade. Han gav flera exempel på processer inom brittisk kärnkraft som i olika grad har digitaliserats och bland annat kortat revisionstiderna.

McArthur beskrev så kallad ”knowledge engineering” där expertkunskap byggs in i automatiserade processer. Därmed kan specialistkunskap bevaras till exempel hos personer som pensioneras. Han underströk även vikten av att universiteten lyssnar till industrins behov så att forskningen bättre kan utveckla industriella tillämpningar.

Virtuell teknik på frammarsch

I Norden har finska Fortum till exempel implementerat ett digitaliseringsprogram. Kristiina Söderholm berättade om vikten av att få med sig personalen i den omställning som digitaliseringen medför. Det första och relativt enkla steget för att få genomslag är att flytta företagets intranät till de anställdas mobiltelefoner. Därefter har en rad innovationsprojekt genomförts. Bland annat arbetar man aktivt med tillståndsbaserat – även kallat prognostiserat – underhåll.

Fortum har även utvecklat tillämpningar för Virtual Reality (virtuell verklighet) och Augmented Reality (förstärkt verklighet). Med hjälp av VR-glasögon kan till exempel kärnkraftverkets operatörer träna nya typer av händelser som inte kan tränas i traditionella simulatorer, såsom brand i kontrollrummet. Det är också möjligt för operatörerna att befinna sig på olika geografiska platser men ändå träna tillsammans i det virtuella kontrollrummet som har samma funktionalitet som det riktiga.

VR-redskapet, som nu även implementeras i Forsmark, kan användas till fler andra tillämpningar. Inför en revision kan montörer träna olika moment så att de kan utföras snabbare och därmed minska montörernas dosbelastning. Det är även möjligt att virtuellt undersöka olika komponenter i anläggningen och plocka isär dem.

Innovativion och noggrannhet

Patrick Morilhat från franska EdF, som driver 58 reaktorer i Frankrike och ytterligare 15 i Storbritannien, underströk att kärnkraftens utmaningar kräver innovation. Driftprestanda är ett mycket viktigt digitaliseringsområde för EdF, där 3D-visualiseringar och VR-verktyg har en central del. Patrick Morilhat framhöll den insats som krävs för att nå goda resultat – det kan exempelvis ta tre veckor att fullständig fotografera en miljö men hela 80 veckor att bearbeta informationen och skapa den virtuella miljön.

En annan utmaning handlar om strukturen och mångfalden hos data i kärnkraftverken som skulle kunna användas för olika typer av korrelationsanalyser. Den franska erfarenheten visar att 70 procent av tiden går åt till att förbehandla informationen innan någon form av analys kan genomföras. Amerikanska Exelon, som också deltog vid konferensen, uppskattade dock att den insats som krävs för den här typen av digitaliseringsåtgärder på sikt betalas tillbaka mellan två och tio gånger.

Ska locka unga

EdF hoppas med sitt breda digitaliseringsprogram kunna attrahera fler unga talanger från de franska universiteten. Exelon, liksom EdF, underströk vikten av innovation för att kärnkraften ska ha en plats i framtiden. Förutom en digital plattform för att åskådliggöra anläggningarna har Exelon implementerat ett system för digital hantering av processer inom organisationen. På så sätt kan flaskhalsar och överbelastning inom organisationen förutses upp till tre månader i förväg så att motåtgärder kan vidtas i tid.

Under konferensmiddagen tilldelades KTH-professorn Janne Wallenius Sveriges Kärntekniska Sällskaps Hederspris för sina insatser att belysa kärnteknikens möjligheter och nya tillämpningar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se