Görs den bästa klimatåtgärden i din kommun?

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Klimatkommunernas pris ”Steget före” instiftas i samband med Klimatkommunernas tioårsjubileum 2018. Med tävlingen vill föreningen lyfta och uppmärksamma det som uträttas i landets kommuner och regioner för att Sverige ska klara klimatomställningen.

Den allra första tävlingen gäller kommunala bolag eftersom de har en särskild viktig roll. Priset kommer att delas ut vid Klimatkommunernas årsmöte i Växjö våren 2018. Vi vill uppmuntra våra medlemsföretag att skicka in tävlingsbidrag.

Vem kan söka?
Både helägda och samägda kommunala bolag kan delta i tävlingen. Bolagen behöver inte ägas av eller finnas i en medlemskommun i Klimatkommunerna för att delta. 

Pris
Tre finalister inbjuds att delta i Klimatkommunernas årsmöte i Växjö den 12 april 2018, och får då presentera sitt klimatarbete. Det vinnande tävlingsbidraget presenteras på årsmötet, och kommer bland annat att uppmärksammas på Klimatkommunernas webb och i vårt nyhetsbrev. 

Alla detaljer om tävlingen och anmälningsinformation finns på tävlingens webbplats.

Om Klimatkommunerna

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. De 37 medlemmarnas klimatarbete ligger i framkant i Sverige och världen, med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder. Föreningen har sedan starten 2003 vuxit till att gemensamt representera över 4 miljoner invånare. Läs mer på Klimatkommunernas webbplats.