Kommunikativt underlag till remiss om elnätsreglering

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 10 januari lämnade Energiföretagen Sverige in branschens gemensamma remissvar avseende Energimarknadsinspektionens nya förslag till elnätsreglering. Nu finns ett kommunikativt underlag att använda.