Markåtkomst: Ny version av värderingsprotokollet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Nu kan du som är medlem i Energiföretagen Sverige ta del av ett uppdaterat värderingsprotokoll för beräkning av ersättning vid ledningsintrång. Den nya versionen av värderingsprotokollet med bilagor finns tillgänglig på vår hemsida.

2018 års version av värderingsprotokollet innebär i huvudsak följande förändringar:

-Minimiersättningen höjs till 1 365 kr (1 344 för 2017).

-Maximalersättning för överenskommelse (20%) höjs till 9 100 kr (8 960 kr för 2017).

-Schablonersättningen för nätstationer höjs för första gången med 100 kr, till 2 300 kr och 4 400 kr (2 200 kr och 4 300 kr för 2017).

Även löpmeterersättning, ersättning för intrång i väganläggningar, storskogsbrukets kvadratmeterersättning och fast ersättning för storskogsbruket höjs inför 2018.

Läs mer och ta del av dokumentationen.