Modell för miljöanalys klar

Publicerat av: Eva Rydegran ·

En modell för miljöanalys har tagits fram och är nu färdig att användas av Energiföretagen Sveriges medlemmar med stöd av kansliet.

På medlemsportalen kan du som är medlem läsa om den modell för miljöanalys som tagits fram och som har sin grund i Energiföretagens systemsyn. Modellen för miljöanalys kan användas för att analysera hur en förändring i någon del av energisystemet över tid påverkar en del av den ekologiska hållbarheten.

Här kan du läsa mer om modellen och även hitta frågor och svar om densamma

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Gunilla Andrée

Gunilla Andrée

Enhetschef stab och medlemsdialog
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 36
E-post: gunilla.andree@energiforetagen.se