Propositioner om energipolitikens inriktning och vattenkraft i mars

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringskansliet har presenterat sin lista med planerade propositioner och skrivelser till riksdagen under första halvåret 2018. I listan framgår bland annat att propositionen om energipolitikens inriktning försenas och nu planeras lämnas till riksdagen den 20 mars liksom propositionen om vattenmiljö och vattenkraft.

I propositionen om energipolitikens inriktning planeras främst målen för energipolitiken som föreslogs av Energikommissionen 2017 att läggas fram för godkännande av riksdagen. Propositionen om vattenmiljö och vattenkraft väntas behandla de förslag som remissbehandlades i höstas om ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft.

Bland övriga planerade propositioner och skrivelser som berör energibranschen finns bland annat följande:

- EU:s dataskyddsförordning och anpassningar av lagstiftning inom Miljö- och energidepartementets ansvarsområde, 27 februari

- Skrivelse om Riksrevisionens granskning av det samlade stödet till solel som presenterades i november 2017 (RiR 2017:29), 20 mars

- Energimärkning av produkter, 20 mars

- Klimatanpassning, 20 mars

- Skrivelser om Klimatstrategi resp. Miljömålen, 20 mars

- Ökat ansvar vid radiologiska olyckor, 20 mars

- Förbud mot utvinning av uran, 20 mars

- Miljöinformation om drivmedel, 20 mars

- Naturgasförsörjning, 20 mars

- Elmarknadsfrågor, 20 mars

- Skrivelse om Riksrevisionens rapport om kärnavfallsfonden, 7 april

- 2018 års ekonomiska vårproposition, 16 april

- Nya skatteregler för företagssektorn, 16 april

Listan i sin helhet innehåller inte mindre än 238 planerade propositioner och skrivelser under första halvåret, vilket är betydligt mer än vanligt. Listan finns att läsa här.

Läs också nyheten om proposition om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning.