Remissvar på förslaget till Elmarknadslag.

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen har den 8 januari 2018 lämnat in remissvar på förslaget att ersätta befintlig ellag med en ny lag som benämns Elmarknadslag.

Energiföretagen stöder i allt väsentligt införandet av en ny Elmarknadslag. Särskilt mot bakgrund av att de delar av ellagen som rör elsäkerhet har flyttats över till en ny elsäkerhetslag, är det naturligt och logiskt att ersätta befintlig ellag med en ny lag som benämns Elmarknadslag.

Energiföretagen vill ändå passa på att framföra behovet av att den nya Elmarknadslagen anpassas till de förändringar av hela energisystemet som vi än så länge bara sett början av.

Som exempel kan nämnas frågor rörande lagring, laddinfrastruktur och mikroproduktion samt förenklingar i vissa koncessionsfrågor.

Det finns också behov av att titta på frågan om att kommunala energiföretag får samma möjligheter som andra energiföretag att verka på en förändrad energimarknad.

Likaså finns behov av att se över att det blir konkurrensneutralt mellan elhandlare och energitjänsteleverantörer i sådana frågor där det inte finns några sakliga skäl till skillnader.

Här kan du läsa hela remissvaret

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se