Seminarium: Restvärmesamarbete – till nytta för båda parter

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Den 6-7 februari bjuder Energiföretagen Sverige in till ett seminarium om industriell restvärme, tillsammans med Industrigruppen Återvunnen Energi och Länsstyrelserna. Syftet är att utifrån ett antal exempel diskutera svårigheter och möjligheter med restvärmesamarbeten mellan fjärrvärmeföretag och industri, med förhoppningen att skapa kontakter för nya samarbeten.

Raziyeh Khodayari är ansvarig för tillförselfrågor på Energiföretagen Sverige. Hon berättar att seminariet har kommit till eftersom det finns ett stort intresse för att utveckla fler restvärmesamarbeten, både hos industrier, fjärrvärmeföretag och myndigheter.

- Under seminariet kommer vi få höra om flera exempel på samarbete, där vägen framåt inte alltid har varit spikrak. En förutsättning för att man ska komma överens är ju att båda parter tjänar på det, på ett eller annat sätt. Ett gott samarbete bygger på förtroende, säger Raziyeh Khodayari.

Enligt Raziyeh Khodayari visar dessutom erfarenheten att parterna i de samarbeten som har kommit igång snabbt har upptäckt att det går att utveckla samarbetet ännu mer.

Den statliga satsningen Klimatklivet har öppnat nya möjligheter för att få igång ett samarbete. Under restvärmeseminariet kommer Länsstyrelsen i Örebro län ge en bild av detta.

- Jag välkomnar alla våra medlemsföretag till seminariet och hoppas att de två dagarna ska ge en bra grund för nya samarbeten. Vi har planerat in många tillfällen för diskussioner och erfarenhetsutbyte, förutom de intressanta exemplen. Om ytterligare några samarbeten kan komma till efter seminariet är det till nytta för både fjärrvärmeföretaget, industrin och miljön. Det är ju fjärrvärmens stora fördel, att ta vara på energi som blir över, avslutar Raziyeh Khodayari.

Läs mer och anmäl dig här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se