Samarbeten tema för årets Distributionsdagar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Hotell Södra Berget i Sundsvall huserade en över 200 personer stor skara fjärrvärmeintresserade deltagare i årets upplaga av Distributionsdagarna. Två högintensiva dagar med föredrag i intressanta ämnen var stommen. Att samarbeta i olika former belystes speciellt.

Sundsvall Energis vd Anders Jonsson inledde med lite fakta om staden och det egna företaget. Sundsvall växer rejält, det byggs flitigt och år 2021 ska 100 000-vallen spräckas. Glädjande nog enligt Anders Jonsson tycks alla välja fjärrvärme i de nya hus som byggs.

Den nya bron över viken som leder E4:an förbi Sundsvall har öppnat ytterligare möjligheter för fjärrvärmeexpansion eftersom rörledningar lagts på undersidan av körbanan. Staden får också mycket bidrag på fjärrvärmesidan genom de industriella samarbeten som pågår. Närbelägna SCA svarar idag för 40 procent av energileveranserna till fjärrvärmenätet.

Samarbeten på många fronter

Ett intressant samarbete pågår sedan tre år tillbaka mellan Borlänge och Falun i Dalarna. På fjärde försöket byggdes en 18 km lång ledning som underlättar fjärrvärmeförsörjningen mellan städerna. Produktionschef Matthias Bjurman berättade stolt om hur två energibolag med egna produktionsanläggningar och två industrier – Stora Enso och SSAB – kan samarbeta.

Ett liknande samarbete påbörjades redan 1982 mellan Södertörns Fjärrvärme och Telge Energi. Det har sedan successivt utvecklats och levererar idag stora delar av fjärrvärmen i södra Storstockholm. Mycket av fjärrvärmen produceras av det gemensamt ägda Söderenergi. I ett så pass stort och utspritt nät med flera produktionsanläggningar bygger allt på att kommunikationen fungerar konstaterade Sven-Åke Andersson från Södertörns Fjärrvärme.

– Jag ska ta dysterheten till en ny nivå, sa Daniel Lundqvist från Energimyndigheten som deltagit tidigare på Distributionsdagarna och denna gång talade om nya hot mot fjärrvärmen. Fjärrvärmen är en måltavla. Han fokuserade speciellt på informationssäkerhet. IT-intrång pågår redan i stor skala och kartläggning pågår av bolag, nät och nyckelpersoner. Det är mycket viktigt att arbeta systematiskt med risker och sårbarhet, sa Daniel Lundqvist.

Innan dag ett avrundades med en djupdykning i Sundsvalls historia fick åhörarna ett föredrag från Maria Wadsborn på Sinfra om hållbara inköp. Sinfra är ett lysande exempel på vad samarbeten på inköpssidan kan ge de enskilda företagen. Sinfra tar gärna emot frågor från företagen och tips om hur branschen tillsammans kan förbättra sig på vägen mot ett hållbart samhälle.

Tekniken fortfarande central

Den andra dagen inleddes med Energiföretagens Leif Nordengren som talade om nyheter när det gäller användning och kontroll av trycksatta anordningar. Tillsyn och olika former av kontrollåtgärder är strikt reglerade i föreskriften AFS 2017:3. Distributionsgruppen hos Energiföretagen har en arbetsgrupp som ser över guidelines. Det är levande information som ska gå att hitta på Energiföretagens webbplats.

Efter pass om provning och certifiering av avstängningsventiler samt ett föredrag om oförstörande provning övergick temat mer till optimering av produktion och drift i fjärrvärmesystemet. Moa Dahlman från Energy Opticon slog ett slag för digitaliseringen där online-optimering är en teknik som ska gagna ekonomisk optimering av driften i alla led i fjärrvärmen. Hon exemplifierade med Matthias Bjurman från samarbetet i Borlänge/Falun:

– Exceldokument räcker inte längre. Det är helt enkelt för komplext och blir väldigt sårbart med bara Excel, sa Matthias Bjurman. Ett 30-tal anläggningar som det är frågan om kan inte köras manuellt. Det handlar om att synka hela tiden och optimera både på kort och lång sikt för att öka intäkterna.

Mera optimering och digitalisering

Jukka Aho från Finska Leanheat talade om virtuella kraftverk och gick sedan över till fjärrvärmen. Leanheat kan sänka topplastsbehov med 10 till 30 procent. Det handlar om att införa sensorer och värmesystem som styrs med artificiell intelligens. I Sverige pågår samarbete med Fortum och piloter är på gång. Leanheat finns dessutom installerat i 30 000 lägenheter över världen, sa Jukka Aho som menar att vi måste ställa om oss mentalt och tillåta artificiell intelligens att styra istället för att följa värmekurvor.

I ett annat föredrag talade Ann Pettersson från Vattenfall Värme om hur automatisk avbrottsinformation till kunder införts. En enkel handuppräckning i salen visade att många fortfarande ”lappar” sina kunder manuellt vid störningar. Men det finns utmaningar, till exempel i form av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träder ikraft i sommar.

Deltagarna fick även njuta av information om Energiforsks nya program Future Heat som följer upp Fjärrsyn. Göteborg Energi berättade om den spektakulära anslutningen av båten Stena Danica till fjärrvärmenätet. Dagen avslutades med pass om Smart Asset Management för rörsystem och markupplåtelse, där samverkan är möjlig mellan fjärrvärme och elnäten.

Därmed var två späckade dagar över och deltagarna lämnade Distributionsdagarna. Det var dock lättare sagt än gjort eftersom de två inhyrda bussar som skulle transportera till tåg och flyg knappt kunde ta sig upp till hotellet. Måhända stavas lösningen fjärrvärme i vägbanan?

Några röster från deltagare

Lyssna vad Ann Pettersson från Vattenfall Värme Norden och Olof Ingulf från Göteborg Energi säger om årets Distributionsdagar.