Statistik för fjärrkyleleveranser

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Sammanfattningsvis så visar statistiken att trenden är en fortsatt utbyggnad av fjärrkylan om än inte så stor.

Det finns nu 36 företag som levererar fjärrkyla; ett mer än år 2015 (Mölndal Energi AB).

Leveranserna för 2016 uppgick till totalt 981 GWh. Det betyder en ökning med 6 procent jämfört med 2015 men ändå en minskning med 7 procent jämfört med toppnoteringen år 2014. Ledningsnätet ökade med 4 procent.