Tillfällen att möta nyanlända och studenter

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Det är som vanligt mycket på gång inom kompetensförsörjningsområdet hos Energiföretagen Sverige. Vi vill uppmärksamma er på tre spännande saker som händer under kommande veckor, och ser fram emot era intresseanmälningar att delta.

För nyanlända – kom och möt branschen

Under våren 2018 bjuder Energiföretagen Sverige in nyanlända ingenjörer till att nätverka under våra konferenser och andra. Inbjudan har gått ut via Arbetsförmedlingen, men vi behöver all hjälp vi kan få med att sprida information om den här möjligheten. Syftet är att bjuda in personer med rätt profil och kompetens för att ta del av aktuella diskussioner och teman, samt möta medarbetarna i branschen, knyta kontakter som förhoppningsvis i det längre perspektivet kan ge deltagarna en möjlighet till jobb hos våra medlemsföretag.

- Det har redan börjat trilla in intresseanmälningar som är fantastiskt spännande att läsa – gedigna cv:n med mycket relevant kompetens för vår bransch, säger Elin Fellers, ansvarig koordinator av projektet för välutbildade nyanlända hos Energiföretagen.

Läs mer här.

Studentträff 12 februari i samarrangemang med Energiforsk

Energiföretagen Sverige och Energiforsk arrangerar en träff mellan energibranschens företrädare och studenter från KTH:s program Miljö och energi den 12 februari på kansliet. Under några timmar på eftermiddagen 12 februari vill vi visa upp branschen ur flera perspektiv, och tillsammans med studenterna diskutera både energiforskningens utmaningar och vår digitaliserade, elektrifierade framtid.

Till detta tillfälle är du som företrädare för branschen varmt välkommen. Vi har ett begränsat antal platser, så vi tar emot din anmälan att vara med senast 26 januari.

Program och anmälan hittar du här.

Unikt nytt snabbspår i region syd – Korta vägen energi

Under 2018 startar även ett helt nytt snabbspår för ingenjörer inom energibranschen i region syd. Målet är att ta tillvara den kompetens som nyanlända ingenjörer har och förkorta deras väg ut på arbetsmarknaden genom ett paket av utbildningsinsatser och arbetspraktik. Vi kallar detta Korta vägen energi.

Korta vägen energi är ett unikt snabbspår eftersom branschens företag medverkar i hög utsträckning. Som deltagande företag kan ni vara med och påverka innehållet i utbildningen, erbjuda studiebesök såväl som gästföreläsningar och väljer själva vilken eller vilka deltagare som ska göra praktik hos er och därmed delta i snabbspåret.