Välkommen Leif Nordengren!

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

I förra veckan, den 8 januari, började Leif Nordengren på Energiföretagen Sverige som ansvarig för distributionsteknik av fjärrvärme och fjärrkyla.

Leif Nordengren har tidigare arbetat med kontroll och besiktning i olika roller sedan 1988. Främst inom energibranschens område såsom kärnkraft, kraft och värmeanläggningar samt fjärrvärme, fastigheters fjärrvärmecentraler, panninstallationer med mera. Leif har också erfarenhet från läkemedelsindustri, processindustri (Raffinaderier), livsmedelsindustri, verkstäder och produktionsanläggningar. Leif beskriver lite närmare:

- De arbetsområden jag arbetat med är från oförstörande provning, besiktning och tillverkning och montage av mindre rörinstallationer till kraft och värmeverk med mera, medverkat i riskanalyser/-bedömningar för konstruktion och tillverkning samt användning, hållfasthetsberäkningar vid förändring, kapacitet och flödesberäkningar av regler-/säkerhetsventiler i installationer. Jag har även arbetat som teamledare och chef för administration och ingenjörer, som chef för tryck och provning Stockholm som är ett av de senare uppdragen jag hade mellan 2010 – 2017.

På frågan om varför just energibranschen är så intressant svarar Leif:

- Energibranschen är och kommer vara under ständig utveckling idag och i framtiden, med avseende på teknik, miljö och hållbarhet tillsammans med samhällets utveckling och dess utmaningar. Områden som påverkar energibranschen, är interaktivitet/information, lagar och regler, globala och nationella miljömål avseende energiförbrukning, utsläpp, förnybara bränslen, teknisk utveckling av energisystem samt byggnader mm.
Detta gör det hela sammantaget till en bransch som det finns flera intressanta områden att beröra och arbeta med.

Bland Leifs första uppgifter hos Energiföretagen Sverige att vara med och arrangerar årets Distributionsdagar i Sundsvall 24-25 januari. Vi hoppas att många får chansen att träffa Leif där och vi önskar honom varmt välkommen till Energiföretagen Sverige.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se