Vind i fokus på Energiföretagens vintermingel på Elens dag

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Som en del av firandet av Elens Dag bjöd Energiföretagen Sverige in framför allt externa kontakter och samarbetspartners till vintermingel den 23 januari. Vindkraften växer kraftigt och står för merparten av investeringarna i ny elproduktion i Sverige och fick därmed bli årets fokusfråga i seminariedelen.

Vinterminglet är en möjlighet för Energiföretagen att träffa aktörer inom och utanför energibranschen, för samtal och samkväm under avslappande former. Men det är också ett bra tillfälle att lyfta någon het energifråga.

Eftersom regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram, förslag till hur en slopad anslutningsavgift för havsbaserad vindkraft kan utformas öppnade det för nya frågor. Den landbaserade vindkraften dominerar fortfarande utbyggnaden och stod för över 90 procent av vindkraftsutbyggnaden i EU år 2016. Men hur blir det i framtiden?

Efter att Pernilla Winnhed, vd på Energiföretagen hälsat alla välkomna, ledde Anton Steen, politisk samordnare på Energiföretagen och kvällens moderator, samtalet. Åhörarna fick ta del av prognoser för hur den fortsatta utbyggnaden av vindkraften kommer att se ut och tankar om var den kommer att byggas – på land eller till havs?

Medverkade gjorde Jon Olauson, analytiker på Svenska kraftnät och forskare på KTH, Helena Nielsen, Head of Portfolio & Transactions på Vattenfall Wind och Paul Stormoen, vd, OX2 Wind. Även om en slopad anslutningsavgift skulle minska kostnaden för att bygga havsbaserad vindkraft rejält var panelen ganska enig om att merparten av den svenska vindkraften fortfarande kommer att byggas på land. En slutsats som också delades av åhörarna vid en avslutande omröstning.

Under Vinterminglet fick deltagarna både vindkraftsdebatt och möjlighet att prata energi under avslappnade former.

Diskussionerna fortsatte även efter seminariet, där samtalen rörde sig från vindkraft till havs eller på land, till diskussioner om hela energisystemet och energins roll i samhällsutvecklingen. Och eftersom det var Elens dag dök det också upp många vittnesmål om elens betydelse i vars och ens vardag.