Ei ordnar utbildningar i höst om elnätsreglering

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

I november och december genomför Energimarknadsinspektionen (Ei) tre utbildningsdagar om elnätsreglering och om förändringarna i regelverket inför tillsynsperioden 2020–2023.

De tre aktuella dagarna, från kl 10:00–16:00 är:

  • Stockholm, 20 november
  • Jönköping, 4 december
  • Malmö, 6 december

Utbildningen handlar om förändringar in regelverket som påverkar elnätsföretagen. Teoretiska avsnitt om den nya regleringen varvas med praktiska avsnitt om inrapporteringen i Ei:s system.

Anmälan kan göras efter sommaren då också mer information och detaljprogram kommer på Ei:s webbplats.