Ny Ei-rapport sammanfattar nya EU-förordningar och deras konsekvenser

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Som Energiföretagen tidigare informerat om fick Energimarknadsinspektionen, Ei, i regleringsbrevet för 2018 i uppdrag att på ett enkelt sätt sammanfatta hur de nya EU-förordningarna påverkar den svenska elmarknaden och dess aktörer. Ei informerar nu om detta på sin webbplats.

EU-förordningarna inom el handlar främst om att peka ut inom vilka områden transmissionsnätsföretagen och de nominerade elmarknadsoperatörerna ska ta fram mer detaljerade metoder och villkor. Dessa metoder och villkor har stor påverkan på hur marknaden utformas och vilka konsekvenserna blir för aktörerna, skriver Ei.

Nyhet och rapport på Ei:s webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Gunilla Andrée

Gunilla Andrée

Enhetschef stab och medlemsdialog
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 36
E-post: gunilla.andree@energiforetagen.se