Överenskommelse om krav på energieffektivisering

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Överenskommelse om reviderat energieffektiviseringsdirektiv nådd mellan ministerrådet och Europaparlamentet Europaparlamentet och ministerrådet nådde den 19 juni en så kallad trilogöverenskommelse om en revidering av EU:s energieffektiviseringsdirektiv.

Europaparlamentet och ministerrådet nådde den 19 juni en så kallad trilog-överenskommelse om en revidering av EU:s energieffektiviseringsdirektiv som förhandlats sedan i december 2016. Den överenskomna direktivtexten har nu blivit tillgänglig och vi sammanfattar här i korthet:

  • EU:s övergripande energieffektiviseringsmål höjs från 27 till 32,5 procent till 2030. Målet är formulerat som ett icke-bindande mål och ska ses över 2023.
  • Kravet på årliga slutanvändningsbesparingar sätts till 0,8 procent för perioden 2020- 2030, men med en reviderad beräkningsmetod jämfört med kravet på årliga slutanvändningsbesparingar på 1,5 procent som gäller till och med 2020. Energieffektivisering i transportsektorn får medräknas.
  • Kraven gällande mätning och debitering av el och gas flyttas till de EU-direktiv om marknadsdesign som fortfarande är under förhandling.
  • Direktivet revideras så att det inte längre ställs några bindande krav på individuell mätning av värme på lägenhetsnivå. För varmvatten införs dock krav på individuell mätning på lägenhetsnivå i nybyggnation.
  • För fjärrvärme föreslås en rad nya informationskrav i samband med fakturering, bland annat ska bränslemix, koldioxidutsläpp och utökad konsumentrådgivningsinformation redovisas.
  • De primärenergifaktorer som tillämpas i direktivet ska ses över vart fjärde år och för el anges en standard(default)-faktor på 2,1 i stället för dagens 2,5.

Direktivet väntas godkännas slutligt av Europaparlamentet först i oktober och därefter i ministerrådet, vilket innebär att formellt ikraftträdande kommer kunna ske i december. Medlemsstaterna ska ha genomfört direktivet i nationell lagstiftning inom 18 månader från ikraftträdandet, alltså preliminärt till juni 2020, förutom artiklarna 9-11 om mätning av värme och kyla som ska vara genomförda inom 22 månader; preliminärt till i oktober 2020.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se