Utlysning av vakanta platser i Eurelectrics kommittéer och arbetsgrupper

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Eurelectric genomför en omorganisation och nu finns flera vakanta platser i arbetsgrupper och kommittéer att söka under sommaren. Även ett antal ordförande- och viceordförandeposter finns att söka.

Eurelectrics arbetsgruppsstruktur är under omstöpning. Den 3 juni beslutade styrelsen om en ny struktur som syftar till att bättre spegla organisationens prioriteringar, bli mer snabbfotad och frigöra resurser för ett mer aktivt lobbyarbete. Man kommer fortsatt vara organiserad i fem kommittéer, men minskar antalet arbetsgrupper från 41 till 19 ordinarie, ytterligare två expertnätverk och tre sekretariatsgrupper. Se organisationsschemat. Huvudlinjen är att de grupper som är oförändrade ska behålla sina representanter, och vi gick under juni ut med en förfrågan om fortsatt intresse till alla som förmodas flytta med. Utifrån denna genomgång kan vi nu formellt utlysa de helt nya, alternativt obemannade grupperna, som ni finner nedan. Läs mer om gruppernas ansvarsområden (Terms of Reference) i kortversion i Eurelectric-bilagan och mer utförligt i zip-filen. Se även Energiföretagens riktlinjer för Eurelectricarbetet

Vakanser

Electrification & Sustainability Committee
Suppleantplats
Mer info: Sara Emanuelsson, kontaktperson för Electrification & Sustainability-kommittén, Energiföretagen Sverige

WG Innovation & Digital
Ordinarie representant
Mer info: Sara Emanuelsson, kontaktperson för Electrification & Sustainability-kommittén, Energiföretagen Sverige

Generation & Environment Committee
Suppleantplats, kan bli ordinarie per 1 jan 2019.
Mer info: Sara Emanuelsson, kontaktperson för Electrification & Sustainability-kommittén, Energiföretagen Sverige

WG RES & Storage
Ordinarie representant
Mer info: Per Holm, kontaktperson för Generation & Environment-kommittén, Energiföretagen Sverige                 

WG Financial Regulation
Ordinarie representant
Mer info: suppleant Louise Marcelius/kontaktperson Magnus Thorstensson, Energiföretagen Sverige,

WG Business Models & Network Customers – ny grupp
Ordinarie representant
Suppleant
Mer info: Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige

WG Technology – ny grupp
Ordinarie representant
Suppleant
Mer info: Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige

WG Institutional Frameworks – ny grupp
Ordinarie representant
Suppleant
Mer info: Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige

WG Customers
Ordinarie representant
Mer info: Catherine Lillo, kontaktperson för Customers & Retail Services-kommittén, Energiföretagen Sverige

WG New Services – ny grupp
Ordinarie representant
Suppleant
Mer info: Catherine Lillo, kontaktperson för Customers & Retail Services-kommittén, Energiföretagen Sverige

Varför ska man delta?

Genom Eurelectric har Energiföretagen större påverkansmöjligheter i EU jämfört med påverkansarbete i egen regi. Det är därför viktigt att Eurelectrics positioner stämmer överens med Energiföretagens, så att vi kan skapa rimliga villkor för Energiföretagens medlemmar och möjliggöra att Energiföretagens mål och visioner kan uppnås. För att få inflytande är våra representanter i arbetsgrupperna helt avgörande. Eurelectric-kansliet tar tacksamt emot all hjälp de kan få av medlemmar. Om en representant lägger ner tid och engagemang på att bidra i arbetet ökar möjligheterna till inflytande. För den enskilde innebär Eurelectricarbetet också stora möjligheter att skapa europeiska nätverk och allianser, utbyta erfarenheter och få ökad förståelse för förutsättningarna att bedriva elverksamhet i andra europeiska länder.

Vad förväntas av dig som söker?

I ditt uppdrag ingår att representera Energiföretagen Sverige och föra branschföreningens talan i de frågor som är aktuella i just din arbetsgrupp och kommitté. Positioner ska förankras i samarbete med din kontaktperson och anteckningar och information spridas enligt de bilagda riktlinjerna.

Om det finns flera intresserade kandidater gör kansliet ett urval och vd beslutar. Vid urval och beslut vägs faktorer såsom sakkunskap, möjlighet att avsätta tid samt kompetens för att potentiellt agera ordförande in, tillsammans med en representativ fördelning mellan medlemsföretag. Förordnandet är tvåårigt, med möjlighet till förlängning.

Intresseanmälningar skickas till sara.emanuelsson@energiforetagen.se senast torsdag den 23 augusti.

Ordförande- och viceordförandeposter

Vid sidan om de ordinarie kommitté- och arbetsgruppsutlysningarna, efterlyser Eurelectric även några ordförande- och viceordförandeposter. Här kan det vara en fördel att ha tidigare erfarenheter av arbet i Eurelectric.

 • Electrification & Sustainability Committee: vice-ordförande
 • WG Financial regulation: vice ordförande
 • WG Thermal & Nuclear: ordförande och vice ordförande
 • WG Environmental protection: vice ordförande
 • WG Business Models & Network Customers: ordförande
 • WG Technology: vice ordförande
 • WG New Services: ordförande och vice ordförande

 För dessa gäller att man själv skickar in sin kandidatur per e-post till soereview@eurelectric.org senast 14 september, med rubriken ”Expression of interest for [Chair/Vice Chair] of [Group]”. För att komma i fråga krävs:

 • Ett intyg att din kandidatur har stöd av både Energiföretagen Sverige och det egna företaget (brev i bilaga – måste ordnas i god tid före 14/9)
 • Ett ordförandemanifest om din vision för gruppen och hur du planerar att leda den. Detta manifest bör påvisa en god förståelse av gruppens Terms of Reference, liksom gruppens utmaningar att genomföra Eurelectrics vision
 • Ett följebrev
 • CV

Tag kontakt med Sara Emanuelsson eller Daniel Wennick om du är intresserad, så försöker vi hjälpa fram svenska kandidater. Det är Eurelectrics styrelse som slutligen beslutar, vid sitt novembermöte.

Hoppas vi hörs!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se