Förvaltningsrätten ger Ei rätt angående omprövning av elnätsföretagens intäktsramar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Fyra domar ger Energimarknadsinspektionen (Ei) rätt, vilket påverkar intäktsramar för perioden 2012–2015. Förvaltningsrätten i Linköping har avslagit elnätsföretagens yrkanden om att få ytterligare ökning av arbets- och materialomkostnadspålägg och att få korrigera den ingående kapitalbasen efter tillsynsperiodens slut.

Kammarrätten har tidigare kommit fram till att det är rimligt för ett förvärvande bolag, att beräkna tillägget för arbets- och materialomkostnader enligt en schablon om 8 procent. De elnätsföretag som överklagat Ei:s beslut har yrkat på att få ytterligare ersättning för sina arbets- och materialkostnadspålägg.

Förvaltningsrätten i Linköping har nyligen avslagit dessa yrkanden. Förvaltningsrätten har också tagit ställning till frågan om korrigering av felaktiga värden i kapitalbasen och konstaterar att det inte möjligt vid omprövning att göra detta efter tillsynsperiodens slut.

Läs mer på Ei:s webbplats inklusive domarna.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se