Fossilfritt Sverige – arbete pågår med Färdplan för fossilfri uppvärmning

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Inom ramen för Fossilfritt Sverige tas färdplaner fram inom olika branscher av branschaktörerna själva, med fokus även på stärkt konkurrenskraft. I dagsläget har nio färdplaner överlämnats till regeringen och ytterligare tre är pågående – bland annat för uppvärmningsbranschen där ett intensivt arbete nu pågår.

Initiativet Fossilfritt Sverige, som är en plattform för dialog och samverkan och idag samlar över 300 aktörer, startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015. Målet var, och är, att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. I Energiöverenskommelsen sattes målet att vi ska ha ett klimatneutralt samhälle år 2045. Detta är en utmaning som kräver stora insatser från många olika branscher och aktörer, bland annat uppvärmningsbranschen.

Arbetet med färdplanen för fossilfri uppvärmning har fått en riktig kickstart genom projektet Värmemarknad Sverige, där värmemarknadens aktörer redan fanns samlade i en bred skara. Representanter från energibolag, fastighetsägare, värmepumpsföretag, kommuner och myndigheter samlas under detta paraply och deltar nu också i arbetet med färdplanen.

Tidplanen är snäv och den 14 juni hölls referensgruppsmöte i Energiföretagen Sveriges lokaler i Stockholm och det blev ett konstruktivt och produktivt möte. Svante Axelsson, som är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, och Malin Strand, projektledare på Fossilfritt Sverige, deltog på en stor del av mötet, liksom Maria Wetterstrand som hade rollen som mötetsordförande.

Fokus i arbetet är för närvarande färdplanens vision, åtaganden för olika aktörer och uppmaningar till andra samt hinderanalys och hinderröjning för att nå en fossilfri värmemarknad enligt uppsatta mål. Under mötet stöttes, blöttes samt prioriterades vad som konkret behöver hända och gruppen enades om de stora dragen.

Nu vidtar ett intensivt skrivarbete och ett första utkast beräknas vara framtaget till augusti. I slutet av oktober ska rapporten vara klar och inskickad till Fossilfritt Sverige. Förhoppningen är att en bred skara organisationer sedan ställer sig bakom färdplanen och de åtaganden den innebär genom att underteckna den.

Text: Lina Enskog Broman

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se