Funktionskraven för elmätare klara till valet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Miljö- och energidepartementet planerar att vara klara med de förordningsändringar som rör funktionskraven för elmätare före valet i september.

Miljö- och energidepartementet slutför nu arbetet med att genomföra förslagen i Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport om nya funktionskrav på elmätare. Planeringen är fortfarande att regeringen ska besluta om förordningen före valet i september. Vad gäller frågan om eventuell anmälan till EU-kommissionen så är bedömningen nu att det inte behövs någon anmälan. Någon lagrådsremiss eller proposition kommer heller inte att behövas.

Uppdatering av föreskrifter

Både Ei och Swedac arbetar nu med att förbereda uppdateringen av de föreskrifter som berörs av den kommande förordningen.

Energiföretagen arbetar exempelvis för närvarande med ett förslag fån Swedac som skickats ut för samråd med svar senast den 15 juni.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se