Korta vägen energi söker lärare i sommar

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Korta Vägen Energi är branschens nya snabbspår för nyanlända energiingenjörer. I region syd, Kristianstad, har man startat utbildningen med en grupp motiverade deltagare men brottas nu med utmaningen att snabbt hitta någon kunnig inom elteknik, som med kort varsel kan bistå Folkuniversitetet att prata yrkessvenska med de personer som efter sommaren ska ut på en tre månader lång praktikperiod.

Solen skiner i Kristianstad och i Folkuniversitetets lokaler råder livlig stämning bland lärare och deltagare redan klockan åtta på morgonen. Det är här utbildningsmånaderna på Korta Vägen Energi, branschens nya snabbspår för energiingenjörer i region syd, äger rum.

När första svensklektionen startar är samtliga tretton deltagare på plats, ingenjörer från Syrien, Jordanien, Indien, Makedonien och Turkiet, som alla har en motsvarande högskoleingenjörsutbildning inom energi med sig från sitt hemland. Flera har mångårig erfarenhet av att ha arbetat inom relevanta sektorer men ingen har haft möjligheten att tillämpa sina erfarenheter och kunskaper på den svenska arbetsmarknaden. Ännu.

Nu intensivtränas svenskan inför tremånaderspraktiken som startar i höst och som är tänkt att vara ett steg närmare anställningsbarhet då branschen behöver kompetensförsörja.

Denna förmiddag är Sveriges Ingenjörer och Unionen inbjudna för att öka kunskapen och förståelsen för reglerna på den svenska arbetsmarknaden. Hur funkar det i Sverige? Vad är den svenska modellen och hur ser kollektivavtalen ut?

Johanna Lind från Unionen börjar med att konstatera att nu för tiden vet som regel invandrade personer mer om hur den svenska modellen fungerar än infödda ungdomar och det visar sig också under föreläsningen att många av deltagarna på Korta Vägen Energi har bra koll på vad som gäller och känner igen en hel del från arbetslivet i sina hemländer. I samtliga representerade länder organiseras arbetstagare i fackförbund och även där gäller att arbetsgivaren pratar med facket inför uppsägning.

”Hur lång semester har man rätt till i Sverige då?” ”25 dagar i månaden” säger någon, men rättar sig snabbt, ”per år, menar jag”. Du borde bli förhandlare hos oss skrattar Stefan Gudmundsson från Sveriges Ingenjörer.

De tre utbildningsmånaderna är branschanpassade vilket gör Korta Vägen Energi unik. Dels har man satt samman en grupp deltagare, utvalda av företagsrepresentanter på de företag som bistår med praktikplats, som samtliga har liknande utbildningsbakgrund och teknisk inriktning. Dels är kursinnehållet till viss del anpassat efter branschens behov; i juli kommer en av Energiföretagen Sveriges ESA-lärare till Kristianstad för att undervisa i ESA Grund och ESA Arbete och deltagarna har redan påbörjat webbkursen "On human terms" som riktar sig just till utländska akademiker och fokuserar på arbetsmiljöfrågor.

Onsdagarna är vikta åt deltagande företags inspel; hittills har gruppen besökt Filbornaverket hos Öresundskraft samt One Nordic där temat var elsäkerhet. Att få besöka företagen är något som sporrar och motiverar deltagarna och det ger också en bild av vilka företag som finns inom energisektorn i Sverige och som intresserar sig för nysvenska ingenjörer.

Nu letar man på Folkuniversitet med ljus och lykta efter någon elkunnig person som på kort varsel kan delta under sommaren och fokusera mer på att prata elteknik med gruppen. Den lärare som var tilltänkt tackade nej i sista sekunden, och viktigt är att ge deltagarna möjlighet att träna mer på att kommunicera, diskutera och fördjupa sig språkligt i teknik och energifrågor. Har du tips – hör av dig!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se