"Qraftsamling har gett mig en ordentlig skjuts i ledarskapet"

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Qraftsamling är Energiföretagen Sveriges förändrings- och ledarutvecklingsprogram för en mer attraktiv energibransch. Programmet löper över ett år och ett tjugotal deltagare får chansen varje år. En del av de återkommande träffarna genomförs hos de deltagande företagen. Den 4-5 juni var det Skellefteå Krafts tur att vara värd för Qraftsamling.

Förändrings- och ledarskapsprogrammet Qraftsamling stödjer företag i energibranschen som vill arbeta systematiskt för jämställdhet. Genom programmet kan företaget konkretisera de egna ambitionerna för jämställdhet, få verktyg för detta och inspireras av hur andra företag arbetar.

Utgångspunkten är att ett konsekvent jämställdhetsarbete ökar företagets förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, både kvinnor och män. Genom att sprida uppnådda resultat och goda exempel stärker man inte bara det egna varumärket, utan hela branschens position.

Qraftsamling hos Skellefteå Kraft

I årets omgång av Qraftsamling är Skellefteå Kraft ett av de deltagande företagen och den 4-5 juni stod de värd för en av träffarna.

- Qraftsamling är ett bra program för att utveckla kvinnliga chefer i branschen. Vi vill självklart ta chansen och visa upp hur vi jobbar på Skellefteå Kraft, både med jämställdhet och med att utveckla vår verksamhet. Det kan ge ringar på vattnet som gör att fler attraheras av vårt företag, säger Skellefteå Krafts personalchef Eva Lindberg.

Deltagarna, de så kallade adepterna, i årets Qraftsamling är 20 stycken och kommer från 16 företag. De har varsin mentor och deras chefer är också engagerade i programmet. Här är adepterna samlade vid träffen hos Skellefteå Kraft:

Qraftsamlings adepter på träff hos Skellefteå Kraft, juni 2018.

Susanne Öhrvall, som är tillförordnad avdelningschef för Produktionsutveckling på Skellefteå Kraft och Anki Högdahl, marknadskommunikationschef (till vänster, respektive höger på toppbilden) arbetar båda på Skellefteå Kraft och deltar i årets Qraftsamling.

När de ska dela med sig av erfarenheterna av Qraftsamling startar de i förväntningarna:

- Jag hoppades på att få utveckla mitt ledarskap och att lära känna kollegor från branschen och min förväntan har uppfyllts, säger Anki Högdahl.

Susanne Öhrvall hade samma förväntningar och tycker också att de uppfyllts:

- Detta år har gett mig en ordentlig skjuts i mitt ledarskap, genom ledarutvecklings­programmet som ingår, men främst genom den personliga mentor jag haft regelbunden kontakt med under året. Och jag hoppas att kunna hålla nätverket vid liv även när Qraftsamling avslutas.

Mentorskapet utvecklar

- Bäst hittills är mentorskapet. Tidigare tyckte jag inte att jag hade behov av en mentor, men jag har ändrat mig. Vilken ynnest att ha en personlig coach som varje månad avsätter tid till att lyssna och vägleda mig i min karriär och mitt ledarskap! Jag har haft en helt fantastisk mentor som verkligen bidragit till att jag både stärkt mina ambitioner karriärmässigt och som utmanat mig. Jag har tagit mig tid att reflektera över mitt sätt att leda, vilka val jag gör och vilka konsekvenser det får, konstaterar Susanne Öhrvall.

- Jag håller med om att mentordelen har varit väldigt värdefull. Att ha en erfaren ledare från branschen som jag kan bolla med har gjort att jag har utvecklats och även ser vissa saker i andra perspektiv, instämmer Anki Högdahl.

Hur har  företaget förändrats genom Qraftsamling?

- Min egen avdelning och närmaste kollegor vet förstås om att jag är med. De tycker det är bra och är intresserade, men jag tror inte att övriga företaget vet så mycket om Qraftsamling. Fast vi har ökat antalet kvinnliga chefer på företaget det senaste året, säger Anki Högdahl.

- Den stora förändringen tänker jag ligger hos mig själv, både hur jag uppmärksammar olika händelser i samhället eller företaget och hur jag agerar, konstaterar hon.

- Jag tycker inte heller att så mycket har förändrats inom företaget i relation till mitt deltagande - men jag själv har förändrats, säger Susanne Öhrvall.

- Jag har upptäckt hur viktig jag och mina handlingar är, för att få till en förändring för mitt företag och för branschen. Jag har börjat se beteenden, formuleringar och strukturer som jag annars blundat för. Insikten är att jag och alla runtomkring mig behöver förändra små saker i vardagen för att få en mer inkluderande energibransch, avslutar hon.