Senaste nytt från förhandlingarna av vinterpaketet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Ministerrådet och europaparlamentet nådde en överenskommelse om förnybartdirektivet vid ett trilogmöte 13 juni och knappt en vecka senare, 19 juni, nåddes även en överenskommelse om energieffektivisering samt för styrningssystemet av dessa två lagstiftningsförslag. Att trilogförhandlingarna för de tre lagstiftningsförslagen är klara redan nu ses av många som en stor framgång för det bulgariska ordförandeskapet som avslutas 30 juni.

I förhandlingarna antogs ett mål om 32 procent förnybar elproduktion till 2030 på EU-nivå. Detta kommer dock omförhandlas 2023. För energieffektivisering är målet 32,5 procent 2030 med möjlighet till omförhandling 2023. Energieffektiviseringsmålet är icke-bindande medan förnybartmålet är bindande på EU-nivå. Målen ska uppnås genom EU:s nya styrningssystem där medlemsländerna löpande rapporterar in sina insatser, vilket sker första gången i december 2018.

I förnybartdirektivet beslutades också om vissa ekonomiska lättnader för hushåll som vill installera solceller, om anläggningen är max 25 kilowatt. Värme- och kylmålet tillhörde också vattendelarna, där båda parterna nu enats kring 1,3 procent årlig ökning av förnybar energi. Detta gäller för de länder som inte redan - i likhet med Sverige - har höga andelar förnybar energi i värmeproduktionen.

Nu ska lagförslagen godkännas i Europaparlamentets plenum och av energiministrarna i ministerrådet. Styrningssystemet gäller sedan direkt, medan lagarna om energieffektivisering och förnybart behöver en period på omkring två år för att implementeras i nationell lagstiftning.

- För bara några månader sedan var det få som trodde att rådet skulle gå med på att höja ambitionen för förnybart till 32 procent. Det kan ses som ett tecken på hur konkurrenskraftigt vind- och solenergi har blivit på kort tid. Vi återkommer till Energiföretagens medlemmar med en analys av de olika förslagen när vi har fått se lagstiftningstexterna, säger Daniel Wennick, chef för Energiföretagen Sveriges Brysselkontor. 

Övergripande information om förnybartöverenskommelsen hittar du i kommissionens pressmeddelande och för styrningssystemet finns följande pressmeddelande

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Wennick

Daniel Wennick

Chef Energiföretagen Sveriges Brysselkontor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: +32 (0)473 57 41 76
E-post: daniel.wennick@energiforetagen.se