Transparensförordningen påkallar registrering av kapacitet för nordiska marknadsaktörer

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Nordiska marknadsaktörer som är skyldiga att rapportera otillgänglig kapacitet för produktion eller förbrukning enligt Transparensförordningen uppmanas att senast den 31 augusti fylla i ett webbformulär för registrering gällande insamling och publicering av otillgänglig kapacitet. Registrering nås här, via Svenska kraftnäts webbplats.

I början av hösten 2018 lanserar de nordiska systemoperatörerna, TSO:erna, en ny tjänst för insamling och publicering av otillgänglig kapacitet – Nordic Unavailability Collection System (NUCS). Data över otillgänglig kapacitet för produktion och förbrukning ska skickas till ENTSO-E:s Transparensplattform via TSO:n.

Läs mer på Svenska kraftnäts webbplats där också webbformuläret för registrering finns.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se