Uppdaterad information för elnätsföretag om intäktsregleringen

För ett 30-tal elnätsföretag som inte har överklagat intäktsramen för tillsynsperioden 2012–2015 har Energiföretagen Sverige uppdaterat information i en medlemsnyhet. Före den 28 juni finns möjlighet att agera.