Välbesökt Eurelectric-konferens i Slovenien

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Eurelectrics årliga konferens ägde rum 4-5 juni i Ljubljana, Slovenien. Konferensen var välbesökt med över 500 deltagare och över 50 talare. Energiföretagen Sverige representerades av Anja Alemdar, Sara Emanuelsson och Daniel Wennick. Det fanns också flera medlemsföretag på plats, som Vattenfall, Ellevio, Fortum, Uniper, E.ON och Statkraft, som samtliga tog plats i paneler under konferensen.

Bland de medverkande från medlemsföretagen fanns två svenska talare: Lowina Lundström från Ellevio (toppbilden), som pratade i en panel om vikten av digitalisering av nätbolagen och hur de kan bidra i energiomställningen om de får rätt förutsättningar, och Magnus Hall från Vattenfall.

Magnus Hall, Vattenfall, talade på Eurelectrics årskonferens 2018

Magnus Hall berättade bland annat om Vattenfalls projekt med att skapa fossilfritt stål och om hur svensk el och uppvärmning nästan är helt fossilfri redan idag.

En av de mest uppskattade inslagen under konferensen var inspirationsföreläsningen av Daan Roosegaarde från Studio Roosegaarde som bland annat visade upp projekt där vindkraftverk genom ljusinstallationer blev konstverk och som hade ett projekt som skapade renare luft genom att skapa smycken av luftföroreningar. Även E-mobilitet hade en framträdande plats i programmet, där erfarenheter från ledande elhandlare, biltillverkare och marknader som Norge delades.

Eurelectrics generalsekreterare Kristian Ruby presenterade första delen i Eurelectrics studie om koldioxidminskning. Slutsatsen i studien är enkel: ökad koldioxidminskning leder till ökad elektrifiering. Om EU ska klara att minska andelen koldioxid med 95 procent till 2050 krävs 60 procents elektrifiering, jämfört med dagens 22 procent. Studien har också ett scenario där koldioxidminskningen år 2050 landar på 80 procent respektive 90 procent. En representant från EU-kommissionens generaldirektorat för klimatfrågor var på plats i Slovenien och tyckte att studien var intressant men att mer fokus borde ha lagts på lagring av el.

Behovet av ökad elektrifiering var också något som Eurelectrics ordförande Francesco Starace från Enel tog fasta på i sitt inledningsanförande och han tillade dessutom att det inte är hållbart att en endast en tredjedel av jordens befolkning inte har tillgång till el. 

Här hittar du mer information om konferensen.

Här kan du läsa Eurelectrics studie om koldioxidminskning.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Wennick

Daniel Wennick

Chef Energiföretagen Sveriges Brysselkontor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: +32 (0)473 57 41 76
E-post: daniel.wennick@energiforetagen.se