Aktuellt från fjärrvärmeforskningen inom IEA-DHC

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Sverige är ett av de deltagande länderna i IEA-DHC, ett av de samverkansprogram inom forsknings- och teknikutveckling som IEA (International Energy Agency) driver. Det är ett av många så kallade TCP:er, Technology Collaboration Programmes, som finansieras av medlemsländerna för att möjliggöra internationella FoU-samarbeten inom en mängd energirelaterade områden. Förra veckan hölls ett möte för beslutskommittén i Oslo och Energiföretagen var där.

Energiföretagen är suppleant för Energimyndigheten i den så kallade Executive Committee för IEA-DHC, som leder arbetet inom just denna TCP. Övriga länder som är med i detta forskningssamarbete är Norge, Danmark, Finland, Tyskland, England, Österrike, Korea och Kanada. USA har varit med tidigare och kommer sannolikt att bli medlemmar snart igen efter ett kortare uppehåll. Även Kina är på väg in.

IEA-DHC har funnits sedan 80-talet och arbetar främst genom så kallat kostnadsdelade aktiviteter i form av forskning och teknikutveckling. Programmet är nu inne på sitt 12:e annex, eller forskningsperiod, som var och en pågår i tre år. Forskare från Sverige, som är världsledande inom fjärrvärmeforskning, har i samverkan med andra medlemsländer genom åren genomfört många projekt med finansiering från IEA-DHC. Det är enbart forskare från medlemsländerna som kan få finansiering och det är ett krav att flera länder deltar i projekten.

Deltagandet i detta arbete ger en god möjlighet att föra in svenska perspektiv i forskningen, påverka tema och inriktning och i slutänden vara med i att ta beslut om vilka projekt som faktiskt får finansiering. Det sätter den svenska FoU-verksamheten i ett större sammanhang, bidrar till ökade internationella samarbeten och kunskapsutbyten och ger genom detta input till den svenska utvecklingen av fjärrvärme och fjärrkyla. Kontakten med andra länder i olika skeden av fjärrvärmeutvecklingen är också värdefull.

På mötet i Oslo följdes pågående forskningsprojekt upp och två nytillkomna ”task share annex”, varav ett leds av svenska forskare, diskuterades. Arrangemanget av den forskningsinriktade konferensen ”International symposium of District Heating and Cooling”, som äger rum vartannat år (detta år i Hamburg), var en annan av flera punkter på mötesagendan.

Läs mer om IEA-DHC samt ta del av forskningsrapporter här. 

Bild: Fjärrvärme kan se ut på olika sätt. Som det avfallseldade kraftvärmeverket i  österrikiska Splittelau, designat av den berömda arkitekten Friedensreich Hundertwasser (Foto: Mostphotos)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se