Beslut om elnätsföretagens intäktsramar för 2016–2019

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fattat beslut i alla så kallade återförvisningsärenden. Det innebär nya beslut för elnätsföretagens intäktramar för perioden 2016–2019, efter att företagen fick rätt i domstol.

Cirka 80 företag har överklagat Ei:s beslut om intäktsramar 2016–2019. Kammarrätten gav företagen rätt och kalkylräntan (avkastningen) fastställdes till 5,85 procent. Förutom de runt 80-talet företag som överklagade Ei:s beslut har ett 50-tal företag ansökt om följdändring enligt 5 kap. 15 § ellagen.

Hos Ei finns uppgifter om den intäktsram som elnätsföretagen har föreslagit och den ram som har beslutats.

Läs mer på Ei:s webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se